API Address: http://url.yo88.net GET //api/v1/5ac3843cdd0488d01d01f3c47d3a5fbd/shorturl/create/url/BASE64_ENCODED_LONG_URL.json { "code":200, "data":{ "url_id":"1388597", "short_url":"http://url.yo88.net/srt", "short_url_part":"srt", "original_url":"http://wwww.fshare.vn", "date_time":"2013-04-04 16:18:05" } }

Bài viết gần đây

Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. chiasebot
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  731
 2. Feeder
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  340
 3. Feeder
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  574
 4. bibica
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  3,357
 5. bibica
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  172
 6. bibica
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  363
 7. Feeder
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,836
 8. NamiTV
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  3,149
 9. Feeder
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,361
 10. bibica
  Trả lời:
  9
  Đọc:
  4,497
 11. bibica
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  328
 12. LeBrian
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  499
 13. bibica
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  431
 14. loreath
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  730
 15. dankyhote
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  2,168
 16. bibica
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  430
 17. xetaiveamhcm
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  1,249
 18. bibica
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  424
 19. dankyhote
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  1,177
 20. jonsnow
  Trả lời:
  13
  Đọc:
  2,712
Đang tải...