API Address: http://url.yo88.net GET //api/v1/5ac3843cdd0488d01d01f3c47d3a5fbd/shorturl/create/url/BASE64_ENCODED_LONG_URL.json { "code":200, "data":{ "url_id":"1388597", "short_url":"http://url.yo88.net/srt", "short_url_part":"srt", "original_url":"http://wwww.fshare.vn", "date_time":"2013-04-04 16:18:05" } }

Bài viết gần đây

Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối
 1. bibica
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  2,718
 2. chiasebot
  Trả lời:
  11
  Đọc:
  737
 3. Feeder
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  341
 4. Feeder
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  577
 5. bibica
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  3,369
 6. bibica
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  174
 7. bibica
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  367
 8. Feeder
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  7,876
 9. NamiTV
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  3,156
 10. Feeder
  Trả lời:
  1
  Đọc:
  1,364
 11. bibica
  Trả lời:
  9
  Đọc:
  4,549
 12. bibica
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  340
 13. LeBrian
  Trả lời:
  7
  Đọc:
  499
 14. bibica
  Trả lời:
  4
  Đọc:
  436
 15. loreath
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  736
 16. dankyhote
  Trả lời:
  6
  Đọc:
  2,179
 17. bibica
  Trả lời:
  2
  Đọc:
  434
 18. xetaiveamhcm
  Trả lời:
  5
  Đọc:
  1,256
 19. bibica
  Trả lời:
  3
  Đọc:
  437
 20. dankyhote
  Trả lời:
  10
  Đọc:
  1,180
Đang tải...